In quality we trust.

Projekty Unijne

Projekty Unijne

 

PROJEKT

INTERNACJONALIZACJA I PROMOCJA
MEBLI SYSTEMOWYCH BUMERA

 

Firma Bumera sp. z o.o. realizuje projektw ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:
Internacjonalizacja i promocja mebli systemowych BUMERA

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: BUMERA poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączny budżet projektu: 337 100PLN
dofinansowanie ze  środków UE: 337 100PLN

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 do 31.12.2020PROJEKT

WDROŻENIE STRATEGII EKSPORTOWEJ FIRMY BUMERA
NA FRANCUSKI RYNEK HOTELOWYCH SYSTEMÓW MEBLOWYCH


Cele Projektu:


Celem realizacji projektu jest wprowadzenie wiodącej dotychczas w sprzedaży firmy Bumera gamy produktowej (system meblowy Dionizos) na nowy, zagraniczny rynek zbytu (Francja). W celu ograniczenia błędów strategii eksportowej i obniżenia kosztów ekspansji eksportowej spółka zaplanowała udział w targach we Francji oraz nabycie usług doradczych, związanych z wdrożeniem opracowanego modelu biznesowego. Projekt w zakresie internacjonalizacji jest uzupełnieniem długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego marki, która została przyjęta do realizacji w roku 2016 przez zarząd spółki.

Planowane efekty:

Nadrzędnym celem jest pozyskanie nowych rynków pod własną marką, co przyczyni się do m.in.:

- wzrostu świadomości marki i promocji brandingowej,
- pozyskania nowych Klientów,
- nawiązania trwałych relacji gospodarczych,
- uruchomienia niezależnego źródła przychodu dla firmy,
- dywersyfikacji kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów,
- wystąpienia pozytywnych efektów finansowych i ekonomicznych

Wartość Projektu: 753 625 PLN

Wkład EFRR: 494 800 PLN

1550
Zadowolonych klientów
6
SYSTEMÓW
20
LAT DOŚWIADCZENIA