In quality we trust.

Projekty Unijne

Projekty Unijne

    

 


PROJEKT

 

WDROŻENIE STRATEGII EKSPORTOWEJ FIRMY BUMERA
NA FRANCUSKI RYNEK HOTELOWYCH SYSTEMÓW MEBLOWYCH


a) Cele Projektu:

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie wiodącej dotychczas w sprzedaży firmy Bumera gamy produktowej (system meblowy Dionizos) na nowy, zagraniczny rynek zbytu (Francja). W celu ograniczenia błędów strategii eksportowej i obniżenia kosztów ekspansji eksportowej spółka zaplanowała udział w targach we Francji oraz nabycie usług doradczych, związanych z wdrożeniem opracowanego modelu biznesowego. Projekt w zakresie internacjonalizacji jest uzupełnieniem długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego marki, która została przyjęta do realizacji w roku 2016 przez zarząd spółki.

b) Planowane efekty:

Nadrzędnym celem jest pozyskanie nowych rynków pod własną marką, co przyczyni się do m.in.:

-wzrostu świadomości marki i promocji brandingowej,
-pozyskania nowych Klientów,
-nawiązania trwałych relacji gospodarczych,
-uruchomienia niezależnego źródła przychodu dla firmy,
-dywersyfikacji kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów,
-wystąpienia pozytywnych efektów finansowych i ekonomicznych.

c) Wartość Projektu:    753 625,00 PLN

d) Wkład EFRR:             494 800,00 PLN

 

1550
Zadowolonych klientów
6
SYSTEMÓW
20
LAT DOŚWIADCZENIA