In quality we trust.

Kontakt

Dane firmy

BUMERA Sp. z o.o.

ul. Laurowa 23
36-020 Tyczyn, Poland
NIP 517 02 76 235
REGON 180388272

Piotr Oppenauer Prezes Zarządu | Vorsitzender des Vorstands
T
+48 17 864-20-48
M
Bartłomiej Noga Kierownik działu eksportu | Leitung Export und Verkauf
T
+48 17 864-20-48
M
Ewelina Zadworna Z-ca Kierownika działu eksportu | Stellvertretender Leitung Export und Verkauf
T
+48 17 864-20-48
M
Janusz Płodzień Kierownik Działu Produkcji | Leitung Produktionsabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Daniela Winiarska Specjalista ds. Marketingu i handlu | Exportabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Ewa Wańczyk Specjalista ds. Marketingu i handlu | Employé du service export - France
T
+48 17 864-20-48
M
Wioletta Zaleska Specjalista ds. marketingu i handlu | Exportabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Magdalena Soliszewska Specjalista ds. Marketingu i handlu | Exportabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Angelika Dziak Architekt
T
+48 17 864-20-48
M
Jadwiga Sobala Architekt
T
+48 17 864-20-48
M
Iryna Danyliuk Architekt
T
+48 17 864-20-48
M
Karolina Dmitrowicz Architekt
T
+48 17 864-20-48
M