In quality we trust.

Kontakt

Dane firmy

BUMERA Sp. z o.o.

ul. Laurowa 23
36-020 Tyczyn, Poland
NIP 517 02 76 235
REGON 180388272

Piotr Oppenauer Prezes Zarządu | Vorsitzender des Vorstands
T
+48 17 864-20-48
M
Bartłomiej Noga Kierownik działu eksportu | Leitung Export und Verkauf
T
+48 17 864-20-48
M
Magdalena Soliszewska Specjalista ds. marketingu i handlu | Exportabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
+48 519-084-966
Angelika Trzyna Architekt | Projektabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Łukasz Płodzień Specjalista ds. marketingu i handlu | Verkaufsabteilung Polen
T
+48 17 864-20-48
M
+48 696-453-761
Jadwiga Sobala Architekt | Projektabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Maciej Lubas Specjalista ds. marketingu i handlu | Verkaufsabteilung Polen
T
+48 17 864-20-48
M
Janusz Płodzień Kierownik Działu Produkcji | Leitung Produktionsabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Wioletta Zaleska Specjalista ds. marketingu i handlu | Exportabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
+48 500-440-028
Sylwia Głębocka Główna Księgowa
T
+48 17 864-20-48
M
Daniela Winiarska Specjalista ds. Marketingu i handlu | Exportabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Ewelina Zadworna Z-ca Kierownika działu eksportu | Stellvertretender Leitung Export und Verkauf
T
+48 17 864-20-48
M
+48 608-898-138
Ewa Wańczyk Specjalista ds. Marketingu i handlu | Employé du service export - France
T
+48 17 864-20-48
M
+48 797-971-781
Anna Bukała Księgowa
T
+48 17 864-20-48
M