In quality we trust.

Informacja RODO

Informacja RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest w całej Unii Europejskiej nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z powyższym zaistniała potrzeba doprecyzowania warunków przetwarzania danych osobowych. Jako Zleceniodawca usług, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, przygotowaliśmy jednolite zasady w zakresie przetwarzania przez BUMERA Sp. z o.o. danych osobowych. 


Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest BUMERA Sp. z o.o. z siedzibą w Tyczynie, ul. Laurowa 23, 36-020 Tyczyn, NIP:517-02-76-235, REGON: 180388272, reprezentowanymi  przez: Piotra Oppenauer.


Zakres i cel przetwarzania danych 

1.    Przetwarzane kategorie Państwa danych to: imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail oraz nazwy podmiotów gospodarczych, NIP, REGON, KRS wraz z adresem siedziby podmiotu gospodarczego, adresem korespondencyjnym, a także dane dot. zawartych umów.

2.    Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, w celach rozliczeniowych,  handlowych i informacyjnych: wysyłki komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.    Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w szczególności w art. 36 – 39 a Ustawy.

2.    Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z łączącą Państwa umową z BUMERA Sp. z o.o., Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3.    Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Administratorem Danych Osobowych: (zarzad@bumera.pl)Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 16:00.

1850
Zadowolonych klientów
6
SYSTEMÓW
20
LAT DOŚWIADCZENIA