In quality we trust.

Contact

Company data

BUMERA Sp. z o.o.

ul. Laurowa 23
36-020 Tyczyn
NIP 517-02-76-235
REGON 180450031

Piotr Oppenauer Prezes Zarządu | Vorsitzender des Vorstands
T
+48 17 864-20-48
M
Bartłomiej Noga Kierownik działu marketingu i handlu | Leitung Export und Verkauf
T
+48 17 864-20-48
M
+48 519-053-467
Magdalena Bonio Specjalista ds. marketingu i handlu | Exportabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
+48 519-084-966
Wioletta Zaleska Specjalista ds. marketingu i handlu | Exportabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
+48 500-440-028
Ewa Wańczyk Specjalista ds. marketingu i handlu | Employé du service export - France
T
+48 17 864-20-48
M
+48 797-971-781
Łukasz Płodzień Specjalista ds. marketingu i handlu | Verkaufsabteilung Polen
T
+48 17 864-20-48
M
+48 696-453-761
Katarzyna Ciastoń Architekt | Projektabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Jadwiga Sobala Architekt | Projektabteilung
T
+48 17 864-20-48
M
Janusz Płodzień Kierownik Działu Produkcji | Leitung Produktionsabteilung
T
+48 17 864-20-48
M